4.2 Dökümantasyon Şartları Prosedürü

6.1.1. Akademik Personel Göreve Başlatma Prosedürü

8.2. Uygun Olmayan Hizm. Kontr. Prosedürü

4.2.3 Dokümanlarin Düzen. Ve Kodlan. Talimati

6.2. İnsan kaynakları Prosedürü

8.2.2 İç Tetkik Prosedürü

4.2.4 Kayitlarin Kontrolü Prosedürü

6.2. Yıllık Ücretli İzin Kullanma Prosedürü

8.4 Veri Analizi Prosedürü

5.6 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

6.2.2 Eğitim Prosedürü

8.5.2-8.5.3  Düzeltici Ve Önle. Faal. Prosedürü

6.1.1. İdari Personel Sağlanması ve Alım Prosedürü

7.4  Satin Alma Prosedürü